Algemene voorwaarden

Hup Hup niet wijzen!

Hupr wil natuurlijk niets anders dan dat alles goed gaat en jullie als klant tevreden zijn. Algemene voorwaarden willen wij dan eigenlijk ook liever niet bij Hupr. Het is helaas wel nodig omdat alle afspraken met elkaar duidelijk moeten zijn. Zo willen wij natuurlijk weten hoe het gaat met de bezorging en welke rechten en plichten je hebt (wettelijk is er natuurlijk al het één en ander geregeld maar niet volledig dekkend). Laten wij hopen dat deze algemene voorwaarden nooit nodig hoeven zijn om erop terug te vallen. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben en vragen over uw rechten, schroom dan niet om even met hupr in contact te treden.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via vragen@hupr.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 (0) 13 20 84 410. en op facebook op: www.facebook.com/huprNL.
Het adres van Hupr / Freshcabs Beheer B.V. is Bakkumstraat 28, 5043XV Tilburg met KvK-nummer: 69972478.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Wij verkopen alle producten die mogelijk worden aangeboden in een supermarkt. Ook kan het voorkomen dat wij als reseller optreden tussen verkoper en klant waarin Hupr als bemiddelend partij zal optreden.

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie B.V. verzorgt deze betaalservice.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Hupr verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar vragen@hupr.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen binnen 7 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. producten die naar specificaties van de klant zijn gemaakt (niet geprefabriceerd), snel bederfelijk waar zijn, producten met een beperkte houdbaarheidsdatum, producten die vanwege hygiëne of gezondheidsbescherming niet geretourneerd mogen worden en niet verzegeld zijn en kranten, tijdschriften en magazines. kunnen niet retour worden gezonden. Uiteraard is Hupr hier wel vrij in om eventueel u uit coulance te kunnen helpen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar ikkanhuprverbeteren@hupr.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 3 dagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 1 dag dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Zeeland-West-Brabant bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr
Mijn winkelmand (0 items)

Er zijn geen producten in jouw winkelmand